Poniżej przedstawiamy kalkulator umożliwiający oszacowanie kosztów wydania książki w systemie PogotowieWydawnicze.pl

Jest to tylko szacunkowa kalkulacja, ostateczną (która może, choć nie musi różnić się od tej z kalkulatora), otrzymasz od nas po zapoznaniu się z Twoim dziełem i dokładnym wyliczeniu kosztów wydania Twojej książki przez nasz zespół redakcyjny.

 

Kalkulator kosztów:

Krok 1

Krok 2
Wybierz nakład:


Szacowany koszt wydania
Wynik:

 

Ilość znaków – to najdokładniejsza miara wielkości tekstu – można ją sprawdzić w edytorach tekstu jak Word czy LibreOffice

Sugerujemy pierwszy nakład w ilości 1000 egz, ale dopuszczamy też mniejsze ilości, dostosowane do możliwości finansowych.